Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för den 11 februari 2021

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 2021-02-11 har justerats 2021-02-11 vad avser §§1-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-02-15–2021-03-08.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad