Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 11 februari 2021

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2021-02-11 har justerats 2021-02-15 vad avser §1-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-02-17–2021-03-10.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

 

Uppdaterad