Stockholms servicenämnds protokoll för 23 november 2021

Stockholms servicenämnds protokoll för 23 november 2021 har justerats 29 november 2021 vad avser §1-11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 1 december 2021–22 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad