Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 30 december 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 30 december 2021 har justerats den 30 december 2021 vad avser §§1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 december 2021–21 januari 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad