Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 18 november 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 18 november 2021 har justerats den 18 november 2021 vad avser §§ 7, 11-12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 november 2021–13 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad