Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 11 november 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 11 november 2021 har justerats den 22 november 2021 vad avser §§ 1-12, 15-49.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 november 2021–15 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

 

Uppdaterad