Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 11 november 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 11 november 2021 har justerats den 11 november 2021 vad avser §§ 13-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 november 2021–6 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad