Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 16 november 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 16 november 2021 har justerats den 16 november 2021 vad avser §§ 10, 12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2021–9 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Uppdaterad