Stockholms kulturnämnds protokoll för 16 november 2021

Stockholms kulturnämnds protokoll för 16 november 2021 har justerats 16 november 2021 vad avser §5-7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 november 2021–9 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad