Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 10 november 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 10 november 2021 har justerats den 16 november 2021 vad avser §§1- 14, §§16-22, §§24-27, §§29-32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17
november 2021–8 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar
Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad