Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 10 november 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 10 november 2021 har justerats den 11 november 2021 vad avser §15, §23, § 28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 november 2021–26 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad