Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 8 november 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 8 november 2021 har justerats den 15 november 2021 vad avser §18 Mobilitetssystem - Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad samt införande av avgifter (taxa) för uthyrning av enpersonsfordon på offentlig mark.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 november 2021–7 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad