Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 8 november 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 8 november 2021 har justerats den 15 november 2021 vad avser §§ 1-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 november 2021–7 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad