Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 23 november 2021

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 23 november 2021 har justerats den 23 november 2021 vad avser §4, 5, 6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 november 2021–16 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad