Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 23 november 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 23 november 2021 har justerats den 23 november 2021 vad avser §§1-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 24 november 2021–15 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad