Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 18 november 2021

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 18 november 2021 har justerats den 18 november 2021 vad avser §§ 3,19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 november 2021–13 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad