Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 12 november 2021

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 12 november 2021 har justerats den 12 november 2021 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 november 2021–6 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad