Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 8 november 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 8 november 2021 har justerats den 15 november 2021 vad avser §§1-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17 november 2021–8 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad