Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 22 november 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 22 november 2021 har justerats den 24 november 2021 vad avser §§1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 25 november 2021–16 december 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad