Kungörelse om flyttade fordon 5 november 2021

Inom Stockholms stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon vid Finspångsgatan 1 i Lunda.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Stockholms stad.

Kungörelsedag: 5 november 2021

Kungörelse om flyttade fordon 5 november 2021, 1 av 3 (pdf, 127 kB, nytt fönster)

Kungörelse om flyttade fordon 5 november 2021, 2 av 3 (pdf, 78 kB, nytt fönster)

Kungörelse om flyttade fordon 5 november 2021, 3 av 3 (pdf, 78 kB, nytt fönster)

Uppdaterad