Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 4 januari 2021 har justerats den 11 januari 2021 vad avser §1-2, 5-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 januari 2021–4 februari 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad