Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för 2021-01-04

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för 2021-01-04 har justerats 2021-01-08 vad avser § 1-3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla  2021-01-12–2021-02-02.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad