Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2021-01-04

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 202101-04 har justerats 2021-01-04 vad avser § 1-12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla  2021-01-12–2021-02-02.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad