Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2020-11-26

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 202011-26 har justerats 2020-12-01 vad avser §1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla  2021-01-12–2021-02-02.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad