Kungörelse om utlåtande efter utställning, Södermalm 8:1 Malongenparken i stadsdelen Södermalm

Flerbostadshus och torg i Malongenparken i stadsdelen Södermalm.

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2019-11-27. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Södermalm 8:1 Malongenparken i stadsdelen Södermalm, Dp 2016-04114.

Kungörelse om utlåtande efter utställning, Södermalm 8:1 Malongenparken i stadsdelen Södermalm (pdf)

Uppdaterad