Kungörelse om utlåtande efter utställning, Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs slott 10 m.fl. i stadsdelen Kristineberg

Detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs slott 10 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 4 november 2019. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Kristinebergs Slott 10 i stadsdelen Kristineberg, Dp 2007-38473.

Kungörelse om utlåtande efter utställning, Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs slott 10 m.fl. (pdf)

Uppdaterad