Kungörelse om utlåtande efter utställning, Archimedes 1 i stadsdelen Mariehäll

Nya bostäder, lokaler och förskola i stadsdelen Mariehäll.

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2019-11-14. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Archimedes 1 i stadsdelen Mariehäll, Dp 2014-17690.

Kungörelse om utlåtande efter utställning, Archimedes 1 i stadsdelen Mariehäll (pdf)

Uppdaterad