Kungörelse om granskningsutlåtande, Ålesund 1 m.fl., i stadsdelen Husby

Nya bostäder och handel i stadsdelen Husby

Nedtagningsdatum: tills anslaget ersätts med anslag om  antagande.

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2020-11-24. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Ålesund 1 m.fl., i stadsdelen Husby, Dp 2016-19140.

Kungörelse om granskningsutlåtande, Ålesund 1 m.fl., i stadsdelen Husby (pdf)

Uppdaterad