Underrättelse om granskningsutlåtande, förslag till detaljplan för Claes På Hörnet 1 i stadsdelen Vasastaden

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2023-02-13. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Claes På Hörnet 1 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2018-12787.

Nedtagningsdatum: 6 april 2023

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Utlåtandet kan erhållas mot avgift. Utlåtandet visas även på Bygg- och plantjänsten.

Underättelse om granskningsutlåtande, förslag till detaljplan för Claes På Hörnet 1, Vasastaden (pdf)

Detaljplaneförslaget har under tiden 2022-12-07–2023-01-24 varit
utställt för granskning i Tekniska Nämndhuset. Därefter har förslaget reviderats. Revideringen består av förstärkning av föreslagna skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Tidigare version av utsända handlingar ska bytas ut.

Ärendet bedöms kunna behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2023 för antagande.

Uppdaterad