Meddelande efter granskning, förslag till detaljplan för Diamanten 11

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2023/02/21.

Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Diamanten 11 i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2021-04985.

Utlåtandet finns tillgängligt i stadsbyggnadsexpeditionen och på stadens webbplats.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2023 för antagande.

Uppdaterad