Kungörelse efter granskning, Gjutmästaren 6, i stadsdelen Ulvsunda industriområde

Planerad åtgärd i stadsdelen Ulvsunda industriområde.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2022-10-04.

Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Gjutmästaren 6, i stadsdelen Ulvsunda industriområde, Dp 2018-06893.

Utlåtandet finns tillgängligt i stadsbyggnadsexpeditionen och på stadens webbplats.

Ärendet beräknas behandlas av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2023 för godkännande.

Kungörelse efter granskning, Gjutmästaren 6, i stadsdelen Ulvsunda industriområde (pdf)

Uppdaterad