Underrättelser om lovansökningar i byggärenden 25 januari 2023

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att följande ansökningar om bygglov har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan.

När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska stadsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen till:

Stadsbyggnadsnämnden Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 300
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kungörelsedag: onsdag 25 januari 2023
Kungörelseslutdatum: onsdag 8 februari 2023

Lovansökningar

Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan:

Enskedefältet

 • Söder om Hornavan 4, Ottsjövägen 26: Ändrad användning till hönshus (2022-18047).

Hammarbyhöjden

 • Öster om Kalmgatan 103: Byggbodar, tidsbegränsat t.o.m. 2026-06-30 (2023-00162).

Hjorthagen

 • Öster om Gasverksvägen 41: Stödmurar (2022-16284).

Lunda

 • Avestagatan 59: Bodetablering, förlängning av tidsbegränsat t.o.m. 2023-12-31 (2022-18448).

Norra Djurgården

 • Björnnäsbacken 15: Telekomstolpe (2022-18815).

Norrmalm

 • Johannesgatan 19: Byggetablering och upplagsyta tidsbegränsat t.o.m. 2026-12-31 (2022-18366).

Stureby

 • Vid Postiljonvägen 32: Bodetablering, tidsbegränsat t.o.m. 2023-05-31 (2022-19606).

Södermalm

 • Ringvägen 105A: Tillbyggnad av miljörum och sopsugsanläggning (2022-15311).
 • Nytorgsgatan 36: Container, säsongslov, 04-01-- 09-30 (2022-19056).

Ulvsunda

 • Ulvsunda Slottsväg 22: Skärmtak på förskola (2022-19632).

Vasastaden

 • Vid Helsingegatan 56: Bodetablering, tidsbegränsat 2023-03-01 -- 2025-03-01 (2023-00376).
 • Vanadisvägen 13: Två gårdsbyggnader (2022-18524).

Årsta

 • Gullmarsvägen 58: Bodetablering, tidsbegränsat t.o.m. 2024-06-30 (2023-00403).

Uppdaterad