Underrättelse om granskning, Måsholmen 22 i stadsdelen Skärholmen

Ett förslag till detaljplan för Måsholmen 22 i stadsdelen Skärholmen, Dp 2021-12641, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär byggnation av väderskydd över påfartsramp till garage under mark.

Nedtagningsdatum: 15 februari 2023

Underrättelse om granskning, Måsholmen 22 i stadsdelen Skärholmen (pdf)

Planförslaget kan granskas under tiden 2023-01-18 – 2023-02-14 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även i Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4, de tider då lokalen har öppet samt på Bygg- och plantjänsten.

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2021-12641

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad