Underrättelser om lovansökningar i byggärenden 7 september 2022

Stadsbyggnadsnämnden informerar om att följande ansökningar om bygglov har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan.

När en ansökan om lov eller förhandsbesked inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om detaljplan saknas för den aktuella fastigheten, ska stadsbyggnadsnämnden underrätta dem som anses berörda. Om det rör sig om ett stort antal personer får nämnden göra detta via en kungörelse.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen till:

Stadsbyggnadsnämnden Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 300
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kungörelsedag: onsdag 7 september 2022
Kungörelseslutdatum: onsdag 21 september 2022

Lovansökningar

Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avviker från detaljplan:

Enskede Gård

 • Delägargatan 5: Nybyggnad av växthus (2022-06134).

Gubbängen

 • Lemmings Väg 39: Tillbyggnad av enbostadshus (2022-04405).

Hjorthagen

 • Midskogsgränd 11-13: Nybyggnad serverhall (2022-04003).
 • Öster om Rådjursstigen 11: Bodetablering, tidsbegränsat till och med 2027-03-31 (2022-10872).

Hökarängen

 • Sjöskumsvägen 1: Ändra utformning av lastkaj (2022-09898).

Johanneshov

 • Palmfeltsvägen 13: Plank med vepor, tidsbegränsat till och med 2023-12-15 (2022-10572).

Kista

 • Torshamnsgatan/Esbogatan bredvid rondellen: Byggetablering, tidsbegränsat till och med 2024-04-30 (2022-11033).
 • Borgarfjordsgatan 16: Ändrad användning till gym, förlängning av tidsbegränsat till och med 2023-08-31 (2022-04057).

Kärrtorp

 • Sydöst om Ystadsvägen 127: Byggbodar, tidsbegränsat till och med 2023-08-31 (2022-12211).

Norrmalm

 • Kungsgatan 18: Tillbyggnad mot gård (2022-00594).
 • Regeringsgatan 47: Bodetablering, tidsbegränsat till och med 2026-12-31 (2022-11338).

Rinkeby

 • Lillbybacken 15-17: Byggbodar, tidsbegränsat t.o.m. 2025-11-28, ändring i lov 2021-18142 (2022-07653).

Södermalm

 • Katarinavägen 12: Byggetablering, byggbodar och containers, tidsbegränsat 2022-09-01–2024-02-29 (2022-12757).

Ulvsunda

 • Norr om Spångavägen 84, koloniområde Kortenslund, lott 103: Tillbyggnad av kolonistuga (2022-05059).

Vasastaden

 • Tegnérlunden 6: Tillbyggnad på gård för utrymning (2022-11491).

Uppdaterad