Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Östermalms stadsdelsområde.

Ny stadsdelsnämnd från 1 juli

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanläggning av stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm till en samlad stadsdelsnämnd med namnet Norra innerstaden.

Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för Östermalms stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten. Under allmänhetens frågestund kan du ställa din fråga direkt till politikerna i nämnden. Om du vill, får du gärna skicka in din fråga i förväg.

Kontakt

E-post: ostermalm@stockholm.se

 

Östermalms stadsdelsnämnds råd

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden. Rådet får löpande rapporter om utvecklingen av äldreomsorgen i stadsdelsområdet och yttrar sig över remisser i stadsdelsnämnden som berör eller påverkar äldres situation.

Rådets uppgift är att

  • ge pensionärerna inom stadsdelsområdet inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden
  • ta initiativ till förbättringar för stadsområdets pensionärer.

Rådet för funktionshindersfrågor representerar handikapporganisationerna och är ett samrådsorgan mellan stadsdelsnämnden och handikapprörelsen.

Rådet har till uppgift att bevaka frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning. Det kan röra bostad, utbildning, service och fritid. Rådet behandlar inte enskilda ärenden.

Uppdaterad