Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämndens möten börjar med öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds råd

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd väljer varje år ett pensionärsråd, som består av representanter från pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

Rådet består av fem ledamöter och fem ersättare och är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden kring frågor som är viktiga för äldre personer.

Ledamöterna i Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd

Pensionärsrådets protokoll

Folder om pensionärsrådet i Hägersten-Liljeholmen (pdf, 498 kB, nytt fönster)

Mer information om pensionärsrådet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd väljer vart fjärde år ett råd för funktionshinderfrågor, som består av representanter från olika handikapporganisationer.

Rådet består av sju ledamöter och är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden kring frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll

Folder om Hägersten-Liljeholmens råd för funktionshindersfrågor (pdf, 313 kB, nytt fönster)

Uppdaterad