Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Stockholms Stadsteater AB:s styrelse

Stadsteaterns styrelse ansvarar för stadens arbete inom kulturområdet. Kulturhuset Stadsteatern är en plats för kulturevenemang och en plats för samtal och reflektion kring samtiden och vår tids frågor.

Stadsteaterns styrelse ansvarar för Kulturhuset Stadsteatern, vars verksamhetsområden innefattar teater, dans, musik, debatt, konst, mode, film, litteraturevenemang och flera bibliotek.

Styrelsen sammanträder sex gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Stockholms stadsteater ABs styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad