Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

S:t Erik Livförsäkring AB:s styrelse

Styrelsen ansvarar för S:t Erik Livförsäkring AB, ett försäkringsbolag som hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms stadshus AB med dotterbolag.

Styrelsen sammanträder en gång per år. Styrelsen består av sex ledamöter.

S:t Erik Livförsäkrings styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Uppdaterad