Från idé till verklighet

Vid sina sammanträden fattar kommunfullmäktige beslut om en rad olika saker. Så här kan det gå till när en idé blir till verklighet.

Förslag: En ledamot i kommunfullmäktige lämnar ett förslag, en motion, till kommunfullmäktige. Förslaget handlar om att äldre ska få berätta om sitt Stockholm för yngre skolelever för att levandegöra stadens utveckling.

Yttrande: Motionen skickas till ansvariga nämnder som lämnar sina synpunkter i ett så kallat yttrande. I det här fallet kommer yttranden från äldrenämnden, utbildningsnämnden och tre stadsdelsnämnder.

Sammanställning: Bedömningarna och synpunkterna på förslaget skickas till den ansvariga roteln i Stadshuset, i det här fallet äldre- och trygghetsroteln. De sammanställs och ett konkret förslag tas fram.

Beredning: Förslaget går sedan till borgarrådsberedningen där det förbereds.

Förslag till beslut: Det ansvariga borgarrådet presenterar förslaget för kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna beslutet.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner förslaget om att äldre ska levandegöra Stockholms utveckling för yngre skolelever.

Genomförande: De berörda nämnderna får i uppdrag att omsätta beslutet i praktisk handling.

Resultat: Nu berättar äldre stockholmare för nyfikna skolbarn om hur Stockholm såg ut när de själva var barn för länge sedan.

Uppdaterad