Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Stadens politiker om 100 års-firandet av demokratin

1919 var det första året med allmän och lika rösträtt i kommun och landstingsval. Här berättar några politiker i Stockholms stad om vad som driver dem att arbeta med politik i Stockholm.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd

"Lokal politik är så viktigt, därför att de beslut vi fattar här i Stockholm påverkar människor på riktigt i deras vardag. Vi vill att Stockholm ska bli världens bästa stad att växa upp i, att leva i, att åldras i och att starta företag i! Att vi har innovationer som möter klimatutmaningarna och att det är en trygg och säker stad. Vi vill att kommande ska känna att det här är en ännu bättre stad än den vi har idag. Och därför jobbar vi tillsammans med lokal politik, för de människor vi möter i vår vardag, för bästa möjliga framtid tillsammans."

Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

"Vi lever i en tid som präglas av genomgripande och djupa samhällsförändringar; teknologiskt, ekonomiskt och socialt. Men också en värld som ger nästan alla nu levande människor fundamentalt bättre och fler möjligheter att påverka sin omgivning, sina liv och sin framtid än vad som historiskt sett varit möjligt för generationerna innan oss. Utvecklingen går med en enorm hastighet och den påverkar oss alla. Demokratins uppgift är att säkerställa att även fler kan påverka utvecklingen.

I en sådan tid som vi lever i är det viktigare än någonsin att vara öppen för förändring, men samtidigt stå tryggt förankrat i och försvara de värderingar som byggt vårt samhälle starkt. För mig är dessa värderingar tron på demokratin, tron på individens okränkbarhet, möjligheter och förmåga – men också på ett starkt samhälle som finns där i de stunder då individens förmåga inte ensamt räcker till.

Hundra år av kommunal demokrati är värt att fira och uppmärksamma. Min uppfattning är att det demokratiska styrelseskicket i Sverige – och i Stockholm – står starkare, är i ett bättre skick och har en bredare folklig förankring i dag än – kanske – någon gång tidigare i vår historia. Men det måste försvaras, och det måste fortsätta att utvecklas. Vi behöver och vi vill ha mer av demokrati; fler som engagerar sig och fler som upplever att deras röster blir hörda. Som politiska ledare i dag är det vår uppgift säkerställa att demokratin omfamnar alla och att alla som bor i vårt land och i vår stad känner sig delaktiga i den. Den teknologiska utvecklingen är fantastisk och ett verktyg i demokratins tjänst – men den ställer också krav på hur vi använder de landvinningar som gjorts. Internet, sociala medier och vår möjlighet att kommunicera med varandra måste utvecklas på ett positivt sätt, ett sätt som tar till vara människors möjligheter och potential – inte för att sprida hat, hot och nedsättande kommentarer om andra. Det goda demokratiska samtalet måste fortsätta byggas starkt – inte försvagas.

Stockholm 2019 är ett helt annat samhälle än Stockholm 1919. Vi är fler och vi är mer diversifierade. Världen har kommit till Stockholm och Stockholm har kommit ut i världen. Jag engagerade mig en gång i tiden politiskt för att rädda världen. I dag har jag inte lika stora krav på mig själv. I dag fortsätter jag engagera mig politiskt och jobba för det jag tror på för att vi ska leva i ett samhälle som är tryggt och starkt. Ett samhälle som omfamnar alla – och omfattar alla. Ett samhälle som byggs av starka individer, där människors potential och förmåga tas till vara. Ett samhälle som är hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett samhälle som nyfiket och öppet blickar ut mot världen, men som är fast förankrat i det som är unikt för vår historia och våra erfarenheter.

Jag är övertygad om att mänsklighetens bästa tid fortfarande ligger framför oss. Hundra år av demokrati har gjort att människor som du och jag ges möjligheten att vara med och påverka och fatta politiska beslut. Vi måste säkerställa att fler människor får – och tar – den möjligheten även i framtiden för att fortsätta förändra vår stad och våra samhällen, våra medborgares liv och deras möjligheter till det bättre."

Foto: Lieselotte van der Meijs

Lotta Edholm (L), skolborgarråd

”Demokrati handlar om att vara med och påverka det liv vi lever här och nu, men också för framtida generationer.

Lokal demokrati handlar ofta de frågor som berör människor allra mest. Hur ska skolan utformas? Hur kan snöröjningen förbättras? Vilken mat serveras på våra äldreboenden?

Lokal demokrati handlar också om framtiden. De beslut vi fattar idag om kan påverka Stockholm för hundratals år framöver. Detta gäller kanske framförallt de åtgärder vi vidtar på klimatområdet. När vi kämpar för att minska klimatavtrycken så gör vi det främst för kommande generationer.

Sist men inte minst: politik är roligt! Att få arbeta med de viktigaste frågorna, att debattera med sina motståndare och att möta Stockholms invånare är stimulerande (nästan) varje dag.

100 år av frihet där vi möter våra politiska motståndare med ord och inte vapen är vad demokrati handlar om. Så nog förtjänar demokratin att firas.”

Jan Jönsson (L), socialborgarråd

”Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och av möjligheten att påverka. I unga år handlade det mycket om att påverka i skolan, genom Sätraskolans matråd och elevråd. Men också om större frågor som natur och miljö, mot rasism och för jämställdhet. I högstadiet började jag förstå att för att påverka på riktigt måste man engagera sig partipolitiskt, så jag gick med i Liberala Ungdomsförbundet. Jag upptäckte rätt snart att ungdomsförbundet var lite för teoretiskt för mig, jag ville ju som sagt påverka på riktigt!

När jag som tonåring kom med i Skärholmens liberala lokalförening (eller Folkpartiet som vi hette på den tiden) var jag en rätt udda fågel. Det var jag och så ett gäng damer och herrar, varav de flesta var över 60 år. Men genom vår lokalförening och genom stadsdelsnämnden i Skärholmen gick det faktiskt att påverka på riktigt, i allt från förskola till äldreomsorg, parkskötsel till kulturgårdar. När jag så småningom valdes in i kommunfullmäktige öppnades möjligheterna att påverka i än större frågor, som hur mycket pengar som ska gå till verksamheter för barn och unga och hur nya stadsdelar ska utformas.

Lokalpolitik är inte alltid enkelt och inte heller alltid roligt. Viljorna är många, önskemålen och kraven desto fler, resurserna alltid begränsade. När riksdagen fattar beslut om stora reformer kan det ibland dröja år innan vi vanliga människor märker någon förändring, men den lokala politiken påverkar människor direkt, i deras vardag. Lokalpolitiken är därför alltid viktig!

I mitt politiska engagemang drivs jag av viljan att ständigt försöka förbättra samhället och göra de rätta prioriteringarna och avvägningarna. När tiderna är goda handlar det om att satsa på saker som ger människor ökade möjligheter i livet. När tiderna är snåla handlar det om att prioritera resurserna till de som allra mest behöver samhällets stöd. Min utgångspunkt är alltid att öka friheten, där friheten är som mest begränsad eller till och med hotad.

Politik är svårt. Demokrati är svårt. Man kan aldrig få helt som man själv vill och det är ofta lätt att hitta fel och brister i vårt samhälle som politikerna borde tagit tag i för länge sen. Samtidigt så bygger vi vårt samhälle tillsammans. Det är vi som bor här, ingen annan, som kan bygga upp vårt samhälle. En demokrati bygger på att det finns många som är villiga att avsätta tid för att engagera sig och komma med idéer för vad som behöver förändras och besluta om vilka prioriteringar som ska göras.

Jag inser att alternativet till att människor engagerar sig i en demokrati, är att någon annan tar makten och bestämmer åt oss. Gång på gång genom världshistorien har det visat sig att den som tar makten och inte kan bli avsatt i fria och hemliga val, ganska snart blir helt upptagen av att behålla makten, våldsamt slår ner all kritik och bara tänker på sig själv. Den ofriheten vill inte jag leva i!

Vår demokrati, som givit oss välstånd och frihet i 100 år, bygger på att människor engagerar sig. Ja, mycket kan bli bättre. Ja, då måste alla bidra. Ryggraden i den svenska demokratin är alla de tusentals människor som engagerar sig lokalpolitiskt och ger av sin fritid för att förbättra sitt lokalsamhälle. Det är en frihet och en möjlighet väl värd att försvara!”

Mariana Moreira Duarte (MP), ledamot i kommunfullmäktige och Miljöpartiets gruppledare i Socialnämnden

"Det finaste jag vet är att få röstkortet i brevlådan en gång var fjärde år, jag blir så där mysigt glad i magen när jag kommer hem och ser att det ligger där på golvet innanför dörren och väntar på mig. Jag brukar ta upp det rätt nöjt i handen och le så där fånigt, sen lägger jag det på ett bra ställe i väntan på den stora dagen.
Röstkortet representerar för mig så mycket, det representerar delaktighet, inkludering, möjligheter och kamp.

En kamp som så många före mig har tagit åt mig och en kamp som fortfarande förs på många olika håll i världen. Demokrati tas för givet av så många och det oroar mig, för demokrati är inget som serveras till en – man måste kämpa för den vareviga dag i det stora och i det lilla. Demokrati är grunden till allt och vi som har fått äran att leda skutan, inte demokratin, har ett stort ansvar att arbeta för att skapa det som röstkortet representerar – delaktighet, inkludering och möjligheter.

Jag har ynnesten att ha möjligheten att skapa detta för andra under en tid och det är väl vad som i slutändan driver mig för jag vill väldigt gärna jobba för att alla ska i slutändan tycka det är lika roligt som jag att få se röstkortet vänta på en när man kommer hem. "

Magnus Runsten (MP), ledamot i arbetsmarknadsnämnden

"När man hör ordet demokrati så tror jag att många tänker på fria val, samhällsbärande institutioner och lagar som skyddar våra rättigheter så att vi slipper förtryck och diskriminering. Det är viktiga delar men demokrati är också något som alla kan bidra till i vardagliga sammanhang.

Föreningslivet är en viktig arena som erbjuder människor från skilda bakgrunder möjligheter att utveckla sitt samhällsengagemang och öva sig i demokratiskt beslutsfattande. Därför är föreningslivet också en viktig nyckel till en lyckad samhällsetablering för dem som funnit sin fristad i Sverige på flykt från platser där demokratin fallit samman.

Jag drivs av att söka lösningar som bidrar till att fler hittar meningsfulla sociala sammanhang och upptäcker hur de kan bli delaktiga i att bygga en starkare demokrati. Ett viktigt bidrag till det är Stockholms arbete med samhällsvägledning för nyanlända som leder till fler möten mellan etablerade och nyanlända stockholmare."

Banar Sabat (C), ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i SHIS och ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och socialnämnden

"För mig handlar demokrati om så mycket mer än partipolitik. Jag har ägnat mig åt politik hela mitt liv. Man kan säga att jag föddes in i det som en minoritet i Irak och har sedan engagerat mig i civilsamhället fram till på senare år. Jag ser partipolitiken som ett av många verktyg för att säkerställa demokratin.

Demokratin ligger dessutom närmast människans vardag i lokalpolitiken. Det är här vi lämnar barn på förskolan, utbildas och åldras. Ibland handlar det om en parkbänk och ibland om tak över huvudet. Men i kommunpolitiken får man mest konkret förverkliga människliga rättigheter.

De rättigheter som möjliggjort min flykt till Sverige och som möjliggjort min rätt att sitta i ett av de finaste församlingarna som finns, Stockholm stads kommunfullmäktige."

Karin Ernlund (C), föräldraledigt arbetsmarknads- och integrationsborgarråd, idrottsborgarråd och gruppledare för Centerpartiet i Stockholm

"Den lokala politiken är många gånger den viktigaste och mest spännande arenan. Lokalpolitiken i Stockholm består av hundratals fritidspolitiker som varje dag lägger ner tid och kraft för att utveckla vår stad och göra livet bättre, tryggare och trevligare för alla våra barn, ungdomar och äldre.

Vi bygger fotbollsplaner, äldreboenden och nya bostadsområden. Vi ser till att snön skottas, att parkerna städas och att biblioteken är öppna - det som gör att vardagen fungerar och att livet i Stockholm är trevligt och tryggt. Men det är också på den lokala nivån vi driver det globala miljö- och klimatarbetet framåt.

I väntan på bindande överenskommelser mellan världens ledare går storstäder före och visar vägen. Det är jag oerhört stolt över! Lokalpolitiken i Stockholm gör skillnad, i det stora och det lilla."

Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd

"Drivkraften för mig är att Stockholm ska vara en stad där människor är trygga, där omsorgen om barn och äldre håller hög kvalitet och där ungdomar känner framtidstro. Jag drivs också av att politiken ska hålla sig borta från pekpinnar i människor vardagsliv och att stadens kulturhistoriska värden värnas och förvaltas. Drivkraften är att Stockholm ska vara en stad som är bra att leva i för alla."

Michaela Hollis (KD), ordförande Micasa Fastigheter i Stockholm AB och ledamot i  kommunfullmäktige

"Drivkraften att arbeta med lokalpolitik är att bidra till en stad där människor kan trivas och må bra. En bra förskola, skola och äldreomsorg är viktiga frågor för mig. Därtill är det angeläget med en fungerade socialtjänst som finns där för samhällets mest utsatta."

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd

"Framförallt handlar det om att vi kan göra en tydlig skillnad i människors vardag. Det kan vara alltifrån när vi sätter spaden i marken för ett nytt hus som ska bli någons hem, eller när vi kan anställa fler lärare i skolan. Vi kan göra stor skillnad i många stockholmares liv. Min politiska drivkraft är ett Stockholm för alla.

Idag har inte alla stockholmare samma möjlighet att forma sina egna liv. Hur många böcker man läser i ett hem avspeglar sig i vilka som sen söker till högskolan, svårigheten att få ett jobb på grund av ditt namn. Skillnaden i lönekuvertet som beror på ditt kön. Så ser det tyvärr ut idag. Stockholm är en segregerad stad. Att motverka detta är vad som driver mig. Och där kan vi i kommunen göra mycket. Minska klyftor och utjämna skillnader är viktigast för mig."

Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd

"En av mina viktigaste drivkrafter är att alla barn som växer upp i Stockholm ska kunna känna hopp om sin framtid. Så är det inte idag.

Stockholm är på många sätt en fantastisk stad att leva i. I jämförelser med städer internationellt så står vi oss alltid högt.

Men det är samtidigt en stad där dina möjligheter och livsvillkor ser fundamentalt annorlunda ut beroende på var du bor. En enkel resa i kollektivtrafiken blottlägger de klyftor som finns i vår stad och mellan våra stadsdelar. Inkomst, utbildning, deltagande i fritidsaktiviteter och till och med livslängden vid en tunnelbanestation är flera år kortare än vid en annan.

Så får det inte vara. Segregationen och skillnaderna i livsvillkor får effekt på allt från hälsa och skolresultat till upplevd trygghetskänsla och demokratiskt deltagande. Ökad ojämlikhet ökar risken för social oro och minskar tilliten i samhället. Att vända trenden är, parallellt med klimatomställningen, vår viktigaste fråga och det jag brinner för."

Foto: Jessica Segerberg

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd

"Jag drivs av att förändra och förbättra Stockholm till att bli en mer jämlik och jämställd stad. Jag är väldigt stolt över de satsningar som Vänsterpartiet fått igenom under vår tid i majoritet men det finns väldigt mycket kvar att göra.

Jag brinner extra mycket för bostadsfrågan eftersom en bostad är nyckeln till så mycket annat i samhället och just nu skapar bostadsmarknaden ett segregerat Stockholm. Vi har vi en akut bostadskris idag och samtidigt så byggs det alldeles för lite lägenheter, och framför allt hyresrätter.

Det måste bli lättare att flytta hemifrån till sin första lägenhet, byta en liten lägenhet till en större när familjen växer eller att flytta till ett anpassat seniorboende när man blir äldre. Det ska inte krävas att man har 20 år i bostadskö, pengar på banken eller rätt kontakter. Jag vill att Stockholm ska vara en stad där alla kan bo."

Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

"Jag vill ha ett samhälle som är jämlikt och rättvist och det här börjar lokalt ute i våra stadsdelar. Det jag ser i Spånga/Tensta är till exempel hur viktig förskolan och skolan är. De lägger grunden för att alla ska få mer lika chanser till ett bra liv. Skola och förskola ska hålla samma höga kvalitet oavsett var i staden du bor. Jag vet att arbetet med välfärd, feminism och medborgarinflytande ute i stadsdelarna ger resultat och det bygger ett mer jämlikt samhälle.

När vi styrde i Stockholm jobbade vi bland annat mycket med medborgarvärdar och medborgarbudget i Spånga/Tensta, det är jätteviktigt att vanliga människor får insyn i den lokala politiken och att de boende kan vara med och påverka beslut som tas i stadsdelen."

Peter Wallmark (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm

Jag vill skapa ett större intresse för kommunpolitiken och synliggöra stora beslut som tas i stadshuset. Jag vill även visa stadens invånare hur deras skattemedel hanteras av politiker för att söka större förståelse.

Martin Westmont (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Det är viktigt kommuninvånarna kan vara med och påverka. Jag drivs av att fler stockholmare ska känna att man just kan påverka de politiska beslut som tas genom att de har en god dialog med oss folkvalda politiker.

Madeleine Kaharascho Fridh (FI), ersättare i kommunfullmäktige

"För bara två generationer bakåt i tiden var rösträtten ingen självklar rättighet för mina far- och morföräldrar. Idén om att all offentlig makt utgår från folket, gällde på den tiden inte dem. Sen dess har Sverige tagit många steg framåt i arbetet för att säkerställa mänskliga rättigheter och blivit en mer levande demokrati. Möjligheterna som finns för människor att delta och bidra till att upprätthålla vårt demokratiska styrelseskick och demokratiska kultur är omfattande.

Samtidigt som vi står inför utmaningar i att synliggöra och ge redskap till människor som idag inte upplever möjligheten och rätten att göra sin röst hörd. Exempelvis röstar socioekonomisk svaga grupper i mindre utsträckning och har mindre politiskt inflytande än grupper som i andra sammanhang är starka.

Min starkaste drivkraft handlar om att synliggöra de som idag inte tar plats eller hörs i tillräckligt stor utsträckning, och på så sätt ge den lokala politiken fler perspektiv och bidra till att den blir mer relevant för fler människor."

Uppdaterad