Webbinarier

Här kan du ta del av samtliga webbinarier från Miljöbilar i Stockholm.

Aktuella webbinarier

Stockholm elektrifierar hemtjänsten

Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation 2030 det gäller i allt vi gör och allt vi upphandlar. Omställningen börjar redan nu. Stadens hemtjänst är på god väg att bli eldriven. Nu förbereder vi för att ställa krav även på våra hemtjänstleverantörer.

Välkommen till ett webbinarium om Stockholms stads erfarenheter av att använda elfordon i hemtjänsten och om de krav staden planerar att ställa i sina upphandlingar.

Tid: måndagen den 6 december kl. 13.00–14.30

Se sändningen live: Länk till direktsändningen

Program

 • Johan Seuffert, fleet manager i Stockholms stad berättar om hur staden ställde som sin hemtjänst till eldrift. Johan tipsar också om vad som är bra att tänka på när en verksamhet ställer om och vilket stöd som finns för att fixa laddning.
 • Mikael Ilberg, Spånga stadsdelsförvaltning i Stockholm och Peter Berg, Tyresö Kommun samtalar om praktiska erfarenheter av att köra på el. De tar upp utmaningar, lösningar och vad personalen tycker om omställningen.
 • Christina Österling, Äldreförvaltningen i Stockholm berättar om hur Stockholms stad kommer att arbeta med nya krav i upphandling av hemtjänst framöver.

Moderator är Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Välkommen med din anmälan senast 4 december.

Tidigare webbinarier

Ta del av tidigare sändningar av Miljöbilar i Stockholm

På Stockholms stads webbinarium delar företag och verksamheter som redan kommit igång med omställningen med sig av sina erfarenheter. Du får också veta vilka eltransportbilar som finns att välja på på den svenska marknaden, hur du fixar laddning till bilen och hur det ser ut med laddplatser i Stockholm, nu och framtida utveckling.

Referat från webbinariet

– Våra förare älskar sina eldrivna transportbilar och de vägrar byta till andra bilar. Hälften av vår bilpark på 125 fordon är redan elektrifierad, berättar Johan Ekelöf på Familjebostäder i Stockholm.

Elisabeth Karlsson, Berendsen Textilservice, instämmer:

– Eldrivet betyder tyst och lugnt i trafiken och det har fått väldigt positivt bemötande både hos våra förare och kunderna. Därför har vi beställt ytterligare 16 nya eltransportbilar till 2021.

Det var några av erfarenheterna från företag som valt eldrivna transportfordon som förmedlades på ett webbinarium som anordnades gemensamt av Stockholms Miljöförvaltning/Eccentric och Klimatpakten i Stockholm.

Antalet lätta transportfordon i stockholmstrafiken har fördubblats under en 20-årsperiod. Det handlar om budbilar, hantverkarbilar och företagsfordon som behövs för service och underhåll och de blir hela tiden allt fler.

Nu står de för hela 20 procent av trafiken i Stockholms innerstad och för att få ner utsläppen krävs att företag och förare ställer om till eldrivet.

Byt till laddbart

– Redan idag finns 900 eldrivna lätta transportfordon i Stockholm – 250 av dem i Stockholms stads egen bilflotta, berättar Johan Seuffert, Fleet Manager.

– Idag finns väldigt många typer av elfordon att välja på – de täcker i princip alla tänkbara behov – från mindre servicefordon och lätta paketbilar till skåpbilar som lastar ett ton och även kan dra släp.

– Det viktiga är att välja rätt bil i rätt storlek för det jobb som ska utföras. På www.miljofordon.se finns alla specifikationer du behöver. Fundera igenom vilka rutter/sträckor som bilarna ska köra och vilken lastvikt som krävs.

– Låna och testa sedan bilen och testa på plats att allt funkar. När det gäller ekonomin – se till totalkostnad och inte bara inköpspris, säger Johan Seuffert.

Ladda för framtiden

Innan företaget går över till el är det också viktigt att undersöka hur laddningen ska lösas, hemma hos föraren eller på företaget och längs vägen.

– Många elfordon har idag så lång räckvidd att de bara behöver ladda över natt. Undersökningar visar att det till 98 procent är på företaget bilarna laddas, säger Eva Sunnerstedt, Miljöbilar i Stockholm.

– På www.fixaladdplats.se hittar du all information om vad man bör ta hänsyn till när man köper laddbox eller vill sätta upp laddstolpar. På www.miljofordon.se finns detaljerad information om var Stockholms laddgator och laddplatser är belägna om du behöver ladda publikt.

Du kan jämför eltransportfordon och hitta laddplatser på Miljöfordons webbplats.

Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

I samarbete med:

Presentation

Eldrivna transporter 24 november (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Hur påverkar framväxten av nya mobilitetstjänster och nya reseerbjudanden möjligheterna att resa hållbart. Vilka möjligheter öppnar nya tjänster för stadsplanerare och fastighetsutvecklare. Hur påverkas livet i städerna?

Program

Introduktion

Vad har vi för delningstjänster för resor, hur har utvecklingen sett ut i Stockholm och Sverige. Vad är Mobilitet som tjänst och vad är grejen med det?
Helene Carlsson, Miljöförvaltningen

Ubigo, Travis och BRF Viva – tre svenska kombinerade mobilitetstjänster – tre olika aktörer

Kort överblick över de tre tjänsterna Helene Carlsson, miljöförvaltningen

Panelsamtal 

 • Hans Arby, grundare av MaaS-tjänsten Ubigo som finns i Stockholm sedan våren 2019
 • Peter Hafner, vd Nobina Technology, som lanserade MaaS-tjänsten Travis i Barkaby staden i Järfälla hösten 2019
 • Björn Wendle, vd för EC2B, som sedan våren 2019 erbjuder sin MaaS-tjänst i Riksbyggens bilfria boende Brf Viva i Göteborg

Delningsgator och hubbar

Ett annat sätt att gynna en kombination av reseslag

Kombinera på plats

Med delningsgator och hubbar kan det bli mer yta över till stadsliv, grönska, gående och cyklar samtidigt som delningstjänsterna får utrymme. Utblick i Sverige och Europa; Paul Fenton, Miljöbilar i Stockholm

Mobilitetshus och delningsgarage

Fredrik Söderholm, avdelningschef Stockholm parkering

Så gör Stockholms stad plats för delad mobilitet i nya områden

Birgitta Nylander enhetschef trafik, exploateringskontoret Stockholms stad

Diskussion och frågestund

Presentationer

Mobilitet Del 1 (pdf, 3,5 MB, nytt fönster)

Mobilitet Del 2 (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Kombinera på plats (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Så gör Stockholm (pdf, 384 kB, nytt fönster)

Mobilitetshus och parkeringsgarage (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Rapporter

Mobilitetstjänsten EC2B i det bilfria boendet Brf Viva (pdf, 539 kB, nytt fönster)

Utvärdering av Ubigo Stockholm (pdf, 2,1 MB, nytt fönster)

Mobility Station (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Länkar

Hur kan en kommun jobba för bra laddinfrastruktur? Hur kan företag inspireras att byta till elbilar? Bra laddinfrastruktur är en stark drivkraft för att gå över till el. Stockholms stad har under många år jobbat aktiv med laddinfrastruktur och eldrivna fordon.

Ur innehållet

 • Utblick i Europa. Vad sker i andra städer? 
 • Öka från 1 500 till 4 000 publika laddplatser i Stockholm till 2022. Hur ska Stockholms stad lyckas nå målet.? 
 • Fler lätta transporter på el. Vad tycker företagen som kör på eldrift och hur kan en kommun inspirera fler att ställa om? 
 • Ladda bostadsrättsföreningarna. Kampanjen ”Fixa Laddplats” med över 30 kvällsseminarier ger tips till bostadsrättsföreningar om hur de kan fixa laddplats. 
 • Diskussion och frågestund

Presentationer

Introduktion (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Utblick i Europa (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Laddgator – bakgrund, mål & erfarenheter (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Fler lätta transporter på el (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Så går det till att etablera laddgator (pdf, 3,1 MB, nytt fönster)

Off peak – smartare användning av våra städer? Under rusningstid kan det vara trångt på städernas gator. Genom att styra transporter av varor och avfall till tider då trängseln är mindre kan framkomligheten öka och städerna bli mer trafiksäkra och attraktiva att vistas i. Men att förändra ett stort och komplext system som godstransporter kräver breda samarbeten.

Innehåll

Varför off peak?

Så jobbar Stockholms stad med off peak för att nå hållbarhetsmål och skapa en mer attraktiv stad. Hinder och möjligheter. Robin Billsjö, Stockholms stad

Erfarenheter av nattleveranser till McDonald’s

För- och nackdelar och anpassningar som företagen behövt göra. Tips till dem som är intresserade av off peak. Camilla Eklöf, HAVI

Hämtning av avfall nattetid

Så ser Ragn-Sells på att köra nattetid. Anpassningar av verksamheten och utsikter för framtiden. Martin Svedin, för Ragn-Sells.

Paneldebatt

 • Vad är nästa steg hur kommer arbetet att tas vidare? Robin Billsjö, Stockholms stad, Camilla Eklöf, HAVI , Martin Svedin, för Ragn-Sells, Henrik Nerell, McDonalds.
 • Hur kan fler möjligheter skapas för off peak-leveranser? Scania, Vasakronan, Sveriges åkeriföretag.

Presentationer

Varför Off Peak? (pdf, 2,4 MB, nytt fönster)

Erfarenheter av nattleveranser till McDonald’s (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Hämtning av avfall nattetid (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Uppdaterad