Vad är en miljöbil

2020-01-23 Regeringens definition är: En bil som släpper ut högst 70 gram CO2 per kilometer eller alternativt en bil som drivs på gas.

Den nya statliga miljöbilsdefinitionen kan vara på plats redan i mars och gäller bland annat för statliga myndigheters bilinköp. Den inkluderar nu även lätta lastbilar, medan ett antal blåljusfordon liksom tidigare är undantagna.

Stockholms stads nya miljöbilsdefinition har tre olika nivåer – Bas, Miljöbil och Miljöbil spjutspets.

Nämnderna ska i sina upphandlingar alltid använda Miljöbil och Miljöbil spjutspets som utgångspunkt och nivå Bas ska bara användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga.

– Med tre olika nivåer kommer upp handlingarna att fungera bättre. När det gäller vanliga bilar ska vi givetvis kräva fordon med minsta möjliga miljöpåverkan, men med för långtgående krav i speciella kategorier riskerar vi att anbuden helt uteblir, säger Per Erik Österlund, projektledare på miljöförvaltningen.

Så här definieras de tre nivåerna

Bas: fordon med max fyra platser plus förare som släpper ut högst 95 g CO2/km, eller högst 190 g CO2/km om fordonet är godkänt för fordonsgas/vätgas/etanol/el enligt Vägtrafikregistret eller tillverkargodkänt för HVO100. För fordon med fem till åtta sittplatser gäller speciella nivåer.

Miljöbil: fordon som släpper ut maximalt 60 gram CO2/km. Etanol- och gasbilar (ej gasol) som släpper ut max 190 g CO2/km.

Miljöbil spjutspets: fordon som släpper ut max 60 gram CO2/km, ej laddhybrider.

Uppdaterad