Tre av tio bilresor bort

2020-01-23 Biltrafiken måste minska med 30 procent till år 2030 om Sverige ska nå målet för klimatutsläppen. Det sägs i en färsk rapport från IVL Svenska miljöinstitutet.

– Bränslebyte och eldrift kommer inte att räcka till. Därför måste vi jobba mycket mer med att minska behovet av transporter i och runt städerna där alternativa transportmedel är möjliga, säger Martin Persson, mobilitetsexpert på IVL.

Rapporten, som beställts av WWF, pekar också på risken för en ökande konkurrens länder emellan när allt fler vill använda hållbart producerade biodrivmedel.

Uppdaterad