För vissa är varken byte av bil eller att helt skippa bilen något realistiskt alternativ idag. Byte av bränsle är däremot något som många kan göra redan idag genom att välja rätt vid tankning.

Tänk till innan du tankar

Tusentals fossilbilar kan snabbt förvandlas till bilar med bättre klimatprestanda – om föraren bara väljer rätt pump vid tankning.

Nu utreds ett förbud för försäljning av bensin- och dieselbilar i Sverige år 2030. Flera andra länder som Frankrike, Storbritannien, Irland och delstaten Kalifornien har liknande funderingar och har kommit olika långt i sina planer på ett stoppdatum. Även Volvos vd Håkan Samuelsson menar att ett förbud mot fossilbilar vore ett effektivt
sätt att minska utsläppen.

Trafikverket ska vara klar med utredningen i februari 2021. Sedan är det upp till regering och riksdag att säga sitt.

Men oavsett om och när ett försäljningsstopp för fossilbilar blir aktuellt så kommer det finnas bensin och dieselbilar i trafik en lång tid framöver. Medellivslängden för svenska personbilar är cirka 17 år. Det betyder att en stor del av de fossilbilar som köpts under senare år kommer att köras även år 2035.

Trots att elbilar och laddhybrider nu slår försäljningsrekord så utgör de bara tre procent av alla svenska personbilar. Alla kan eller vill inte heller köpa en ny elbil – därför är det viktigt att välja rätt bränsle i de äldre fordonen.

Uppdaterad