Stockholm prisat för hållbarhetsarbete

2020-01-23 Stockholms stad har tilldelats Civitas Legacy Award 2019. Priset delas ut till städer som gjort stora framsteg när det gäller hållbara transporter.

Stockholm får priset bland annat för sitt 25 år långa arbete med att främja rena och hållbara transporter med fordon som har låga eller inga utsläpp.

Stadens arbete med utveckling av laddinfrastruktur som underlättar för elbilar, samlastning av gods och nattleveranser av varor, samt arbetet med att göra gång- och cykelbanor säkrare uppmärksammas också i motiveringen till priset.

Några av satsningarna drivs inom EU-projektet Eccentric som är ett samarbete mellan trafikkontoret och miljöförvaltningen.

Stockholm har också fått World Smart City Award 2019. Det är stadens tolv smarta miljötekniklösningar för att minska utsläpp av växthusgaser och skapa nya jobb i EU-projektet GrowSmarter som är anledningen till priset.

Uppdaterad