Se över bilpolicyn!

2020-01-23 Från och med årsskiftet slår WLTP – det nya sättet att mäta fordonens utsläpp på – igenom ordentligt. Det kan betyda kraftigt höjda förmånsvärden på förmånsbilar och ökad skatt på företagets bilpark.

– Välj miljöanpassade bilar, annars kostar det – både för förare och företag, säger Johan Seuffert, Fleet manager i Stockholms stad.

Den nya mätmetoden WLTP ger rättvisare – men också högre – utsläppssiffror. Inom ramen för bonus-malus-systemet innebär det rejäla skattehöjningar för fossilfordon.

För nyinköpta mindre transportbilar och arbetsfordon av exempelvis pick-up- eller vantyp kan det innebära rejält ökade skattekostnader för företaget om fordonen är fossildrivna. Det kan handla om 20 000–30 000 kronor per fordon under en treårsperiod. Också för tjänstebilsföraren kan det bli dyrt att köra vidare i gamla hjulspår.

En ny dieselbil med relativt höga utsläpp kan ge både förare och företaget ökade kostnader.

Totalkostnad

– Idag finns gott om olika bilmodeller som går på el eller gas och är bonusberättigade. Inköpspriset kan vara högre men det kan man snabbt spara in på billigare skatt, drift och service. Därför är det viktigt att räkna på totalkostnaden över tre år istället för att stirra sig blind på inköps priset, säger Johan Seuffert.

– Titta på körsträcka och vilka arbetsuppgifter bilen ska användas till. Välj olika fordon till olika uppgifter!

Uppdaterad