Ökat tempo – fler laddare

2020-01-23 Ellevio lanserar en ny modell för att ansluta laddstolpar till elnätet. Dessutom kommer ett nytt och billigare effektstyrt elabonnemang för laddoperatörerna.

– Det här projektet möjliggör ett högre tempo i utbyggnaden av laddinfrastruktur, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd.

– Det är tidskrävande och dyrt att gräva upp en gata flera gånger. Därför är det logiskt att vi direkt förbereder för laddstolpar, säger Cecilia Wemming på Ellevio.

I ett nära samarbete med Stockholms stad inför nu Ellevio sin nya modell i Stockholm, där de också äger elnätet. Nytänkandet ska göra anslutningarna billigare, snabbare och dessutom förbättra laddoperatörernas lönsamhet, vilket ska ge fler laddstolpar på Stockholms gator.

Laddkartan växer

På Stockholms stads laddkarta kan laddoperatörerna se vilka platser som pekas ut av Ellevio som lämpliga för nya laddstolpar. Platserna har valts ut utifrån flera kriterier: var det pågår eller kommer att starta elnätsprojekt samt tillgänglig kapacitet i nätet.

Kartan uppdateras kontinuerligt med nya platser.

Den andra delen i det nya konceptet är utformningen av abonnemangen för laddstolpar. Abonnemanget har ett mycket lägre pris än ett normalt abonnemang. I utbyte accepterar laddoperatören en lägre effekt till laddgatan under kritiska perioder, där el nätet riskerar att bli överbelastat. Detta gör att Ellevio kan ansluta fler laddgator utan att äventyra leveranssäkerheten till kunderna.

Uppdaterad