Tåg kör in vid stationen
De anställda som väljer tåg istället för flyg får extra semesterdagar både på MTR Express och konsultföretaget Edges i Malmö. Foto Jana Eriksson/MTR

Klimatledighet och cykelbonus

2020-01-23 Förra hösten införde tågbolaget MTR Express på prov extra semesterdagar för den som byter utrikesresan med flyg på fritiden mot en resa med tåg.

Så här såg erbjudandet ut: att ersätta en flygresa på över två timmar med tåg på samma sträcka kvalificerar till en extra ledig dag med full lön. Erbjudandet kan maximalt nyttjas två gånger årligen.

Erbjudandet föll väl ut och sju procent av de anställda utnyttjade det under det första året. I höstas permanentade företaget erbjudandet. – Nu kan fler välja tåget istället för flyget på fritiden eftersom de får extra resdagar. Vi vill gå först för att få fler att resa klimatsmart och hoppas att andra företag följer efter, säger Mats Johannesson, vd MTR Express.

Miljöbonus

Ett annat företag som hängt på trenden är konsultföretaget Edges i Malmö. De erbjuder sina tjugotalet anställda två dagars extra betald klimatledighet om de väljer
bort att flyga på fritiden under ett helt år. Utöver det ger företaget miljöbonus för att ta cykeln till jobbet, samt kilometerersättning för den som tar cykeln till kundbesök och möten.

– Vi delar ut bonus till de som väljer att resa miljöanpassat till och från arbetsplatsen. Framför allt är det cykel som premieras, men medarbetare som har långt till arbetsplatsen får full miljöbonus även med kollektivtrafik, säger Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt och delägare i Edges.

– Det är frivilligt att medverka och den som vill noterar sitt resesätt varje dag. Olika trafikslag ger olika poäng beroende på hur långt man har till arbetsplatsen.
Vid årsskiftet sammanställer vi poängen i form av en miljöbonus på lönen upp till 4 000 kronor. Tjänsteresa med cykel ersätter vi med åtta kronor per kilometer, drygt dubbelt så mycket jämfört med bil.

Uppdaterad