Två tåg på perrong
Tåget är den viktigaste komponenten i de nya resestrategierna på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Foto: SJ

Gröna poäng ökar tågresor

2020-01-23 Tåget står i centrum för de nya, gröna resestrategierna. Allt fler företag styr nu mot resor på räls för en hållbar framtid.

– Vi har infört ett nytt poängsystem för våra studieresor. Det skapar medvetenhet om att vi måste begränsa flygandet i fram tiden, säger Camilla Lystrand, project manager på White arkitekter.

White är landets största arkitektbyrå med cirka 800 anställda. Under tre år testas nu ett poängsystem som ska minska flygandet på företagets årliga studieresor.

Systemet innebär att varje medarbetare får en studieresepott på sex poäng att förbruka under tre år.

– En tågresa i Sverige kostar bara en poäng, medan en flygresa ut i Europa kostar fyra. Det betyder att man bränner hela treårspotten om man väljer flyg tur och retur, berättar Camilla Lystrand.

White erbjuder en palett av olika resmål och har tagit hjälp av en konsult att räkna fram miljöbelastningen/poängsättningen för resor med olika färdmedel till de olika resmålen.

Tåg till Venedig

– Vi erbjuder årligen alla anställda att åka på studie- och inspirationsresor.

Ett återkommande populärt resmål är Biennalen i Venedig. Att resa dit med tåg tar 36 timmar, men vi är flera som testat – och det funkar.

Däremot är det fortfarande krångligt att boka tågresor ut i Europa. Det har White löst genom att erbjuda Interrailkort med platsbiljett. En annan erfarenhet efter det första året med det nya systemet är att studieresorna gått ner med tio procent.

– Studieresor sker på egen tid. Företaget står för programmet och resan men medarbetarna lägger in egen semester eller inarbetad tid. Det är upp till var och en att besluta att lägga extra tid och välja tåget. Det hoppas vi förstås att så många som möjligt gör.

– Vi har gjort en enkät och det visade sig att en del har valt att spara sin pott för att kunna flyga till något av de resmål som de anser vara viktigast. Det kan till exempel handla om småbarnsföräldrar som inte kan lägga extradagar på att åka tåg.

Rättvisa system

– Vi har lagt ner möda på att försöka skapa ett så rättvist system som möjligt. Men alla medarbetare har inte samma förutsättningar. Vi har kontor i Umeå exempelvis. Att åka tåg därifrån till länder längre ner i Europa tar förstås lång tid.

– Hittills har jag inte stött på några sura miner. Så gott som alla är positiva till det nya systemet. Det är klart att vi inte kan sluta flyga helt, men vi kan inte heller fortsätta resa som gjort tidigare. Och genom årets poängsystem har vi minskat utsläppen med hela 77 procent, från 338 till 78 ton CO2.

För White handlar det inte bara om studieresorna. Även i vardagen är det tåget
som gäller inom Sverige. Den som vill beställa inrikes flygbiljetter måste diskutera det med närmaste chef enligt rese – instruktionerna.

– Hos oss finns inga tjänstebilar, däremot tjänstecyklar och kollektivtrafikkort. Sedan är det upp till varje kontor lokalt att hitta närmaste pool- eller hyrbilsföretag med miljövänliga bilar, berättar Camilla.

Foto: SJ

Klimatfrågan ökar tågresandet

– Klimatfrågan driver den kraftiga ökningen av tågresandet bland affärsresenärerna. För exempelvis tjänsteföretag har resor störst påverkan på koldioxidutsläppen och därför väljer allt fler tåget, säger Ida Thermaenius, chef för företagskunder på SJ.

Affärsresandet utgör cirka 40 pro cent av alla tågresor med SJ.

SJs plan är att redan nu utöka platserna på destinationerna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg med 10 000 platser per vecka. På fem års sikt ska kapaciteten öka med
50 procent

Uppdaterad