Frågor och svar om biodrivmedel

Här har vi samlat frågor och svar om olika biodrivmedel.

Fråga: Släpper biodrivmedel ut CO2?

Svar: Ja, biodrivmedel släpper också ut koldioxid vid förbränning. Skillnaden är att råvarorna som biodrivmedlet görs av tar upp koldioxid under sin växtfas. Förnybara drivmedels koldioxidutsläpp ingår alltså i ett kretslopp och ökar då inte koldioxiden i  atmosfären. Det förutsätter att tillväxt av biomassa är minst lika hög som det samlade uttaget av biomassa. När fossila bränslen förbränns däremot så tillförs koldioxid, som länge legat inlåst långt ner i marken. Detta tillskott är mer än vad ekosystemet klarar av att ta hand om. Därför ökar halten koldioxid i atmosfären.

Fråga: Vad är biodiesel?

Svar: Det finns många sorters biodiesel. HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är numera vanligast för personbilar. En vanlig dieselbil behöver inte anpassas för HVO, men tillverkaren måste ha godkänt att bilen för HVO för att garantin ska gälla. HVO kan tillverkas från växter som soja, raps eller tallved men också från slakteriavfall.

HVO kan också tillverkas av den miljöproblematiska palmoljan och dess restprodukt PFAD. Dessa råvaror ökar i svensk HVO100. Arbetet med att hitta miljöriktiga ersättningsråvaror pågår.

Fråga: Vad är etanol E85?

Svar: Etanol är vanlig alkohol. Höginblandningen E85, det vill säga 85 procent etanol och 15 procent bensin, ersätter bensin. ED95 kan ersätta diesel. All bensin som säljs i Sverige innehåller minst fem procent etanol.

Etanol kan produceras ur en stor mängd restprodukter och råvaror – bland annat sockerrör, majs, betor och vete. Inom EU finns en opinion mot att tillåta drivmedelsproduktion från grödor. Detta trots att andelen åkermark som ligger i träda ökar för varje år i Europa.

Fråga: Vad är fordonsgas och biogas?

Svar: Både fordonsgas och biogas består av metan. Biogas får man genom att röta biologiskt avfall – exempelvis matrester, avfall från livsmedelsindustrier, gödsel och slakteriavfall men även avloppsslam. Kemiskt är biogas och naturgas i stort sett samma produkt. Fordonsgas är samlingsnamnet för den metangasblandning som tankas i fordon.

År 2019 innehöll den svenska fordonsgasen i snitt 95 energiprocent biogas.

Fråga: Hur mycket biodrivmedel kan vi producera hållbart till vägtrafiken i det korta perspektivet?

Svar: En storskalig övergång till el samt biodrivmedel kräver stora tillskott av nya och hållbart producerade biodrivmedel ur hållbart utvunna råvaror. Idag finns varken produktionsanläggningar till detta eller en klar bild av hur långt råvarorna räcker. Även andra branscher, inte minst flyget, vill öka användningen av bioråvaror.

Därför kan varken elektrifiering eller biodrivmedel ensamt ersätta dagens användning av fossila drivmedel. Effektivare fordon och ett minskat transportbehov är också nödvändigt.

Uppdaterad